Vlaams Bouwmeester pleit voor doorlichting van hoogbouw…

In Vlaanderen is er veel weerstand tegen hoogbouw. Eén van de argumenten van tegenstanders is dat torens veel licht wegnemen. De Vlaams Bouwmeester, een fervent voorstander, pleit ervoor om bij hoogbouw alle gordijnen open te laten om meer licht door te laten naar de omliggende gebouwen. Hij zal een voorstel indienen om bij de bouwaanvraag te verplichten om de volgende zaken toe te voegen:

1. Een apart licht- en schaduwplan met de definitieve stand van de meubelen met vermelding van de hoogte. Alle meubelen zullen moeten verankerd worden. Voor verplaatsing van meubelen zal een vergunningswijziging moeten aangevraagd worden.

2. Een intern bewegingsplan voor de mobiele lichtlasten dat, gespreid over 24 uur, alle mogelijke interne bewegingen en schaduwen van de bewoners simuleert. Het zal bijvoorbeeld op bepaalde plaatsen in een appartement niet meer mogelijk zijn om met drie naast elkaar te staan. Toekomstige bezoekers dienen zich via een meldingsplicht op voorhand te registreren.

Elke toestand wordt geval per geval bekeken door een verlicht ambtenaar die zijn licht op het plan werpt. Met deze maatregel hoopt Leo Van Broeck de schaduw van twijfel bij de lagere bevolking weg te nemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *